Žemaitijos inovacijų centras

Žemaitijos inovacijų centro komanda padeda sistemiškai panaudoti vietinius žmonių, gamtos ir ekonomikos išteklius, sukurti pažangius verslus ir naujas darbo vietas, veiksmingai panaudoti mūsų valstybės ir Europos Sąjungos finansinę paramą.

Gauti konsultaciją


Sužinokite, kaip ir kam Jūsų duomenis naudosime, perskaitę mūsų Privatumo politiką: *

Apie mus

Žemaitijos inovacijų centras tęsia IX amžiuje Irenėjaus Kleopo Oginskio Rietave įkurtos pirmosios lietuviškos žemės ūkio mokyklos tradicijas. Mūsų komandos tikslas padėti dirbti ir užsidirbti veikliems bei kūrybingiems žmonėms, mylintiems savo gimtąjį kraštą, norintiems gyventi darnoje su nuostabia gamta, siekiantiems sveiko ir laimingo gyvenimo Lietuvoje. Žemaitijos inovacijų centras (ŽIC) veiklos modelis paremtas pažangių Šiaurės Europos šalių patirtimi.

Ūkininkams

Verslo projektų rengimas, konsultacijos pasirenkant techniką ir technologijas Jūsų ūkyje; Techninių ir technologinių žinių gilinimas, taikymas, pažymėjimų apie baigtus mokymus suteikimas; Inovatyvių technologijų taikymo galimybių pristatymas ir diegimas Jūsų ūkyje

Miškininkams

Inovacijų ir naujųjų technologijų pritaikymas, įvairių paslaugų teikimas regiono privačių miškų sektoriuje; Verslo projektų rengimas.

Mokslininkams

Mokslo pasiekimų įgyvendinimas, eksperimentinė plėtra ir inovacijų diegimas
Žemaitijos regione, bendradarbiavimas su universitetais, kolegijomis, žemės ūkio institutais Lietuvoje ir užsienyje.

Socialinės paslaugos

Plėsti kokybiškų ir į regiono gyventojus orientuotų paslaugų spektrą. Projektų paieška ir valdymas.

Paslaugos

Konsultacijos, seminarai, moksliniai ir sociologiniai tyrimai, ekskursijos.  Įvertinant palankią teisinę aplinką, smulkaus ir vidutinio verslo, mokslo ir konsultacijų svarbą gaivinant šalies regionus, centro veikla pirmiausiai apims Žemaitijos ūkininkų, miškininkų švietimą, tam panaudojant buvusios Žemaitijos kolegijos infrastruktūrą.

Konsultacijos

Augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės. Verslo projektų rengimas.

Seminarai

ES parama, technologinių žinių gilinimas.

Moksliniai tyrimai

Inovacijos tradicinių žemės ūkio augalų auginimo technologijose prisitaikant prie kintančio klimato sąlygų.

Eskursijos

Geriausi Žemaitijos ūkininkų ūkiai. Kunigaikščių Oginskių palikimas Žemaitijai.

Kodėl mes?

Nuo 1997 iki 2015 metų smulkiųjų  ir vidutinių ūkininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo 50 proc. Europos sąjungos parama  pasinaudojo tik 8-10 proc. Lietuvos ūkininkų. Mūsų pagrindinis tikslas – žmogaus turiningas, orus ir prasmingas gyvenimas Lietuvos kaime. Mes subursime Žemaitijos  smulkiuosius verslininkus, ūkininkus, mokslininkus, kad visi kartu kurtume viešąjį gėrį.

Skaidrumas

Viešumas, atsakingumas ir profesionalumas.

Laikas

Jis būtent palankus dabar, kai į nugarą alsuoja globalūs iššūkiai – pandemija, ekologinė ir ekonominė krizė bei susijusios pasekmės – bendruomeniškas veikimas – raktas Lietuvos regionų atsparumui dabarties ir ateities negandoms.

Ekologija

Mes keičiame sampratą – ne žmogus yra viešpats, o Kūrėjas. Pagal šią samprata žmonija yra tik dalelė bendroje ekosistemoje – jei jis nepaisys jos dėsnių, bus eliminuotas. Mes siekiame, kad žmogus harmoningai integruotųsi į gamtos ciklus.

Sistemiškumas

Sistemiškai panaudoti Žemaitijos vietinius žmonių, gamtos ir ekonomikos išteklius, sukurti pažangius verslus ir naujas darbo vietas, veiksmingai panaudoti mūsų valstybės ir Europos Sąjungos finansinę paramą.

Projektai

Regioniniai, nacionaliniai, tarptautiniai. Inovacijų diegimas ir glaudus bendradarbiavimas su konsultantų profesinėmis organizacijomis, mokslo, mokymo, savivaldos ir užsienio partneriais.

Ūkininkavimas

Nuo lauko iki stalo

Siekiame, kad aukštos kokybės  ekologinė bei biodinaminiu būdu užauginta produkcija būtų lengviau prieinama mūsų vartotojams, ieškantiems sveikesnio gyvenimo būdo, mitybos…

Komanda

Tęs Mykolo ir Kleopo Oginskių inovacijų tradicijas, neš šviesą, išmintį ir gėrį Žemaitijos kaimo ir mažų miestelių žmonėms. Mūsų  veiklą aktyviai remia Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Rietavo miesto savivaldybė, Lietuvos universitetai ir institutai.

Mūsų veikla grindžiama socialinės, žaliosios ir žiedinės ekonomikos principais, kurie įtvirtinti ne tik Lietuvos, bet ir ES strategijose, Jungtinių tautų darnaus vystymosi tiksluose.

Gintautas Kniukšta

Direktorius

Andrius Petrauskas

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai

dr. Antanas Juostas

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir mokymui

prof. dr. Dalius Serafinas

Žaliosios ekonomikos kompleksinė plėtra

Dalia Matukienė

Smulkaus verslo įmonių plėtra

Liudvikas Milkintas

Strateginio planavimo grupė

prof. dr. Jonas Jasaitis

Direktoriaus pavaduotojas (mokslo projektai, socialiniai tyrimai)

Vaiva Jundulaitė

Biodinaminės žemdirbystės grupė

Marijus Čekavičius

Ekologinės žemdirbystės grupė

Dr. Danutė Karčiauskienė

Dirvožemio tyrimai, ūkininkų konsultavimas

Alvyra Andrijauskienė

Vietos veiklos grupių veikla
Meniu