Ekonomikos ir inovacijų ministras susitiko su Žemaitijos inovacijų centro komanda

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Ekonomikos ir inovacijų ministras susitiko su Žemaitijos inovacijų centro komanda
Naujienos, Ūkininkavimas

Ekonomikos ir inovacijų ministras susitiko su Žemaitijos inovacijų centro komanda

www.siandien.info

Žemaitijos inovacijų centro (ŽIC) komanda  susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministru Rimantu Sinkevičiumi. Ministrą informuotas, kad centro veiklos modelis paremtas pažangių Šiaurės Europos šalių patirtimi, o komandos tikslas – padėti susiburti ir veikti veikliems bei kūrybingiems žmonėms.

Iš kairės į dešinę: prof. D. Serapinas, ūkininkas A. Petrauskas, dr. D. Karčiauskienė, ministras R. Sinkevičius, G. Kniukšta, D. Matukienė, prof. J. Jasaitis.

ŽIC veiklą aktyviai remia Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Rietavo miesto savivaldybė, Lietuvos universitetai ir institutai.

ŽIC komanda išsakė savo pastabas dėl ekonomikos gaivinimo plano ir lėšų skyrimo, ministras sutiko su mūsų pastabomis, kad gaunami pinigai turi būti investuojami į darbo vietų kūrimą, perdirbimo įmonių kūrimą, regionų gaivinimą, o ne dalijami veltui arba užkasami į betoną.

Ministrui pristatėte konkrečius projektus, tačiau R. Sinkevičius apgailestavo, kad jis turįs tik 100 darbo dienų, tačiau pažadėjo remti mūsų veiklą.

Iš Vyriausybės kanceliarijos gautas patikinimas, kad jau artimiausi metu tušti, bet gerai įrengti buvusios Žemaitijos kolegijos bei Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialo pastatai bus perduoti Rietavo savivaldybei, kuri taps ŽIC dalininke.

Šio Vyriausybės nutarimo laukiama jau seniai, pastatų perdavimas pernelyg užsitęsė, tai stabdo ir galimų investuotojų atėjimą į Rietavą.

Penktadienį Žemaitijos inovacijų centre vėl posėdžiavo mokslininkai, rugiapjūtę Rietave pasitikome skambiomis kantri muzikos pradininko Lietuvoje Vytauto Babravičiaus – Simo dainomis.

Labai svarbi žinia ne tik ŽIC, bet ir Vyriausybei – renginyje dalyvavo ne vienas emigrantas, jie domisi centro veikla, vadinasi, nori gyventi ir kurti Lietuvoje.

ŽIC veikla grindžiama socialinės, žaliosios ir Žiedinės ekonomikos principais, kurie įtvirtinti ne tik Lietuvos, bet ir ES strategijose, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tiksluose.

Žemaitijos inovacijų centras buvo įkurtas šį pavasarį, jo misija tęsti Oginskių inovacijų, jų įkurtos pirmosios lietuviškos žemės ūkio mokyklos tradicijas. Centrui vadovauja buvęs šios mokyklos auklėtinis, agronomas, teisininkas Gintautas Kniukšta.

Apie mus

Mūsų komandos tikslas – padėti kartu veikti kaimiškųjų vietovių gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, Vietos veiklos grupių nariams, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sukurti papildomas galimybes dirbti ir užsidirbti veikliems ir kūrybingiems žmonėms, mylintiems savo gimtąjį kraštą, norintiems gyventi darnoje su nuostabia gamta, siekiantiems sveiko ir laimingo gyvenimo Lietuvoje.

Meniu