Apie mus

ISTORIJA

1859 m. Irenėjus Kleopas Oginskis Rietave įkūrė ,,Ūkininkystės mokslinyčią“ – pirmąją lietuvišką profesinę žemės ūkio mokyklą. Po 1863 m. sukilimo ši mokykla buvo likviduota. Lietuvai tapus nepriklausomai, Rietave įsteigta sodininkystės-daržininkystės mokykla, vėliau tapusi valstybine žemės ūkio mokykla.

Pokaryje vietoj žemės ūkio mokyklos įkurtas žemės ūkio technikumas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, technikumas perorganizuotas į aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, o 2002 m. – į Žemaitijos kolegiją. 2009 m. kolegijos dieninėse ir nuotolinėse studijose studijavo 2400 studentų, keli šimtai kursantų kėlė kvalifikaciją.

Dėl valdžios reikalavimų aukštosioms mokykloms, neatsižvelgiant į tai, kur jos veikia, Žemaitijos kolegija ėmė susidurti su sunkumais ir 2016 m. kolegija buvo panaikinta.

Šio sprendimo nesustabdė net tai, kad pirmoji Lietuvos žemės ūkio „mokslinyčia“ greitu laiku turėjo minėti 160-ties metų jubiliejų. Rietavas neteko savarankiškai veikusio švietimo ir kultūros centro, o tuometinė Žemaitijos kolegija tapo kitų 2 mokyklų filialu.

Su esama padėtimi nesitaikstė buvęs Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas ir šios mokyklos auklėtinis Gintautas Kniukšta. Jis subūrė visuomenės veikėjų, mokslininkų, verslininkų iniciatyvinę grupę, kuri nusprendė švietimo įstaigą atkurti.

2018 m.  gruodžio 14 d. Gintautas Kniukšta kartu  su bendraminčiais suorganizavo konferenciją „SUGRĄŽINKIME „ŪKININKYSTĖS MOKSLINYČIĄ“ Į RIETAVĄ“. Konferencijos dalyviai pažymėjo, kad Rietavas  turi senas ir gilias profesinio mokymo tradicijas, čia susiformavo kokybiškam profesiniam mokymui reikalinga kultūra ir tradicijos.

Buvusios Žemaitijos kolegijos pastatuose, laboratorijose, auditorijose, be didelių indėlių galima organizuoti kokybišką profesinį mokymą, o tvarkingame bendrabutyje – apgyvendinti moksleivius, kursų klausytojus ir kitus atvykusius asmenis.

2019 m. vasario Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl Rietavo Irenėjaus Kleopo Oginskio žemės ūkio mokyklos – daugiafunkcinio centro įsteigimo ir pasiūlė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui   įsteigti Rietavo Irenėjaus Kleopo Oginskio žemės ūkio mokyklą – daugiafunkcinį centrą, kuris veiktų ne tik kaip profesinio rengimo, bet kaip daugiafunkcinis mokslo, tyrimų, inovacijų, socialinio verslo inkubacijos, konsultacijų ir gerųjų darnaus regiono vystymosi pavyzdžių įgyvendinimo bendradarbiaujant su verslu ir užsienio partneriais centras.

Per metus Lietuvos Respublikos vyriausybei pavaldžios  valdžios įstaigos jokio sprendimo nepriėmė.  2020 m. vasario 21 d. Rietave  vykusioje konferencijoje „Kokį kelią renkasi Vakarų Lietuva“ dėl Žemaitijos inovacijų centro steigimo pasisakė  ir smulkūs verslininkai, ir ūkininkai, mokslininkai, švietimo bei  kultūros darbuotojai. Tą pačią dieną buvo pasirašytas   Ketinimų protokolas įkurti Žemaitijos inovacijų centrą.

2020 m. balandžio 20 d. buvo įsteigta  viešoji įstaiga Žemaitijos inovacijų centras, kurį įkūrė grupė Žemaitijos ūkininkų ir verslininkų. Įstaigos vadovu tapo agronomas, teisininkas Gintautas Kniukšta.

Misija

Tęsti Mykolo ir Kleopo Oginskių inovacijų tradicijas, nešti šviesą, išmintį ir prasmę Lietuvos kaimo ir mažų miestelių gyventojams.

Veiklos strategija

Žemaitijos inovacijų centras (ŽIC) veiklos modelis paremtas pažangių Šiaurės Europos šalių patirtimi.

Mūsų tikslas – padėti susiburti ir veikti vietos žmonės, gerinant jų gyvenimo kokybę socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu aspektais, sukuriant papildomas galimybes dirbti ir užsidirbti  veikliems ir kūrybingiems žmonėms, mylintiems savo gimtąjį kraštą, norintiems gyventi darnoje su nuostabia gamta ir vietos bendruomenėmis, siekiantiems sveiko ir laimingo gyvenimo.

ŽIC komanda padeda sistemiškai panaudoti esamus tuščius, bet gerai įrengtus buvusios Žemaitijos  kolegijos bei Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialo  pastatus, žemę, žmonių gebėjimus, Lietuvos valstybės ir ES finansinę paramą.

ŽIC veiklą aktyviai remia Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Rietavo miesto savivaldybė, Lietuvos universitetai ir institutai.

ŽIC veikla grindžiama Socialinės, Žaliosios ir Žiedinės ekonomikos principais, kurie įtvirtinti ne tik Lietuvos, bet ir ES strategijose, Jungtinių tautų darnaus vystymosi tiksluose.

Meniu