Žemaitijos inovacijų centro  ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialo vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Žemaitijos inovacijų centro  ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialo vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Naujienos

Žemaitijos inovacijų centro  ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialo vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Žemaitijos inovacijų centro (ŽIC) direktorius Gintautas Kniukšta ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vėžaičių filialo direktorė dr. Danutė Karčauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šos sutarties tikslas – skatinti ir užtikrinti abipusį bendradarbiavimą tarp šalių, įgyvendinant bendrus tikslus susijusius su ŽIC veikla šiose srityse – profesinio tobulinimo, aplinkos apsaugos ir ekologijos, parodomųjų tyrimų, kraštovaizdžio tvarkymo ir konsultavimo.

Šalys susitarė apjungti pastangas, kooperuoti savo darbą, profesines žinias, įgūdžius, patirtį, dalykinius ryšius bei žmogiškuosius išteklius, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą bei numatomas vykdyti bendras veiklas – įsipareigojimus.

Viešoji įstaiga „Žemaitijos inovacijų centras“  įsipareigojo įtraukti LAMMC Vėžaičių filialą į ŽIC vykdomus nacionalinius ir tarptautinius projektus, kviesti LAMMC Vėžaičių filialo darbuotojus į ŽIC organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas.

Vėžaičių filialas įsipareigojo dalyvauti vykdant demonstracinius tyrimus ir teikti konsultacijas susijusias su inovatyvių žemės ūkio technologijų kūrimu ir kokybiškos produkcijos išauginimu, teikti rekomendacijas ir konsultacijas įvairiais aplinkos apsaugos bei darnaus vystymosi klausimais, konsultuoti tikslines grupes besidominčias kraštovaizdžio tvarkymu, tausojančiu ir ekologiniu ūkininkavimu, išskirtinės kokybės produkcijos auginimu bei atsinaujinančios energijos naujovėmis

 

Apie mus

Mūsų komandos tikslas – padėti kartu veikti kaimiškųjų vietovių gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, Vietos veiklos grupių nariams, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sukurti papildomas galimybes dirbti ir užsidirbti veikliems ir kūrybingiems žmonėms, mylintiems savo gimtąjį kraštą, norintiems gyventi darnoje su nuostabia gamta, siekiantiems sveiko ir laimingo gyvenimo Lietuvoje.

Meniu